สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา13:30 น. พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดภายใต้สโลแกน "ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก(WHO)"และเฝ้าระวังสุขลักษณะของตลาดสดและตลาดนัดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง