สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล นักป้องกันฯ งานป้องกันฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกัน ๓ ฝ่าย ณ วัดเขาเข็มทอง อ.แว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง