สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน อังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการกองช่าง นักป้องกันฯ และ พนักงาน/ลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการสำรวจชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง