สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย เลขานุการฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามการขับเคลื่อนมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)ประธาน กพต.ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง