สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการฯ รองปลัดเทศบาล และ กองการศึกษา ให้การต้อนรับ นายนิรันดร์ ทองคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง