ลงเยี่ยมและติดตามการจัดบริการการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้นางยูไลนี สาและ พยาบาลวิชาชีพ และอสม.ลงเยี่ยมและติดตามการจัดบริการการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มี