สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 14th - Author: NaiITservice

       วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมโครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีนาย นัฐวัส ไพบูลย์ และ นายชวลิต ไกรน้อย สังกัด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ ห้องประชุมเข็มทอง เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง