สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

      วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในวันนี้ทางโรงพยาบาลแว้งให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ และจัดคลีนิคเลิกบุหรี่ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กอง พนักงานเทศบาลและ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเสียภาษี การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง