สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

         วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองการศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียนศพด.เทศบาลแว้ง/ศพด.ลูโบ๊ะดาลัม ร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปกครองและเปิดโลกทัรรศ์ทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง