สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 14th - Author: NaiITservice

           วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันวันี้ได้เกียรติจาก นาย อัลอาตัสรี สะอิ และ น.ส.วรินธร อินทรา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลแว้ง นางไซนะ มรรคาเขต และ น.ส.อาซีกิน บือรอเฮง กลุ่มงานจิตรเวชและยา รพ.แว้ง ให้ความรู้ในเรื่องการประเมินการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้พิการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย/การพัฒนาด้านศักยภาพด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ณ ห้องประชุมเข็มทอง เทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง