สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

      วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง