สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

          เมื่อวันที่ 31มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เข้ารับใบประกาศเกียติคุณการประกวดการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยประเมินจากรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระบบ Dla waste ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลแว้ง ขอขอบคุณประชาชนทุกครัวเรือนที่ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จนทำให้เทศบาลตำบลแว้งได้รับใบประกาศเกียรติคุณ #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน #เทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง