สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

        วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566เวลา 10.30น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ พร้อมด้วยนายแวมะเซ็ง ยาการียา รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และปศุสัตว์อำเภอแว้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราะห์มานียะห์ลูโบ๊ะดาลัมและโรงเรียนบ้านแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง