สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และตัวแทนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมอาหารมลายูพื้นถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง