ร่วมมอบเงินให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้งณ ชุมชนลูโบ๊ะดาลัม

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยนายมาโนช ดอแว เลขานุการนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด ว่าที่ ร.ต.วินิจ เจตมหันต์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประธานและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้ง ได้ร่วมมอบเงินให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้งณ ชุมชนลูโบ๊ะดาลัม