สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 4th - Author: NaiITservice

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.กองสาธารณสุขฯมอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลแว้งได้ร่วมกันเก็บ กวาด ต้นไม้ที่ ล้มทับใส่หลังคาบ้าน ของชาวบ้านในชุมชนบาโงอาเต็ง

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง