สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 9th - Author: NaiITservice

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น.สำนักปลัด กลุ่มงานป้องกัน กองช่าง และกองการศึกษา ได้ลงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง เพื่อทำการปรับปรุงสนาม ตัดหญ้า วัดขนาด และตีเส้นขอบของสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง