กองสาธารณสุขฯพร้อมด้วย อสม.ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแว้งประชุมประจำเดือน

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น.กองสาธารณสุขฯพร้อมด้วย อสม.ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแว้งประชุมประจำเดือน ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง