สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 22nd - Author: NaiITservice

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลแว้ง รองปลัดเทศบาลตำบลแว้ง สำนักปลัด กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองคลัง เข้าร่วมประชุมเรื่องมอบหมายหน้าที่งานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง