เทศบาลตำบลแว้งได้ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันพฤหัสบดี ที่31พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น.กองสาธารณสุขฯมอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลแว้งได้ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง