ายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้งมอบหมายให้กลุ่มงานป้องกัน กองช่าง ได้ทำการปรับปรุงสนาม ทาสี

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้งมอบหมายให้กลุ่มงานป้องกัน กองช่าง ได้ทำการปรับปรุงสนาม ทาสี