โครงการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ห้องประชุมเข็มทอง เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้งพร้อมคณะผู้บริหาร มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯจัดโครงการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ห้องประชุมเข็มทอง เทศบาลตำบลแว้ง