เทศบาลตำบลแว้งได้ร่วมกันพัฒนาสนามที่ว่าการอำเภอแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันพฤหัสบดี ที่26พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น.หัวหน้าสำนักปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯมอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลแว้งได้ร่วมกันพัฒนาสนามที่ว่าการอำเภอแว้ง