เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประธาน อสม.ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแว้งเข้าร่วมประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเข็มทอง เทศบาลตำบลแว้ง