สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

วัน พฤหัสบดี ที่19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นาย วสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้งพร้อมด้วย นายมาโนช ดอแว เลขานุการนายกเทศมนตรี สำนักปลัด เจ้าหน้าที่ รพ.แว้ง และ ตัวแทนหมู่บ้านในแต่ละตำบลในเขตเทศบาลตำบลแว้งประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง