สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลตำบลแว้ง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแว้ง และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง