ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแว้งเพื่อดู พิจารณา ต้นหมากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแว้งเพื่อทำการโค่นล้ม

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วัน พุธ ที่18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแว้งเพื่อดู พิจารณา ต้นหมากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแว้งเพื่อทำการโค่นล้ม