สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 9th - Author: NaiITservice

วัน พุธ ที่18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการได้ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้งกรณีรักษาตัวนอนโรงพยาบาล 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง