ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้งกรณีรักษาตัวนอนโรงพยาบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วัน พุธ ที่18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการได้ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแว้งกรณีรักษาตัวนอนโรงพยาบาล