สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

วันอังคาร ที่17พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้งได้มอบหมายผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานจ้างร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง