สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 22nd - Author: NaiITservice

          วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแว้งทั้ง 2 แห่ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง