การจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ในวันที่ 11-12 เมษายน 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

     วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแว้ง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ในวันที่ 11-12 เมษายน 2565
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง