สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 22nd - Author: NaiITservice

     วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้นางสุดา พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นายมุกริม สามะ หัวหน้าฝ่ายการปกครอง กองช่างและงานป้องกัน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ในวันที่ 11-12 เมษายน 2565
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง