การจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ในวันที่ 11-12 เมษายน 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

     วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้นางสุดา พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นายมุกริม สามะ หัวหน้าฝ่ายการปกครอง กองช่างและงานป้องกัน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ในวันที่ 11-12 เมษายน 2565
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง