สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 27th - Author: NaiITservice

     วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้นำศาสนา คณะกรรมการชุมชน อสม.และพนักงานเทศบาลตำบลแว้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2565
ณ ห้องประชุม เข็มทองเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง