สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

     วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นายอิบรอเฮ็ม มะนาอิง ประธานสภาเทศบาลตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 

 

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง