สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

1.jpg - 62.23 kb

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรญัญติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

2.jpg - 65 kb

3.jpg - 51.42 kb

4.jpg - 67.6 kb

5.jpg - 67.99 kb

6.jpg - 60.13 kb

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง