สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

1.jpg - 78.71 kb

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

2.jpg - 42.18 kb

3.jpg - 80.06 kb

4.jpg - 64.4 kb

5.jpg - 62.98 kb

6.jpg - 54.2 kb

7.jpg - 71.59 kb

8.jpg - 74.81 kb

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง