สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

1.jpg - 52.18 kb

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง เรื่องการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลแว้ง

2.jpg - 69.34 kb

3.jpg - 60.85 kb

4.jpg - 67.01 kb

5.jpg - 63.9 kb

6.jpg - 60.68 kb

7.jpg - 53.56 kb

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง