สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 27th - Author: NaiITservice

1.jpg - 53.45 kb

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ มอบหมายให้ นางวินันยา มังคลาทัศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มานียะห์ เรื่องการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มานียะห์ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลแว้ง

2.jpg - 68.64 kb

3.jpg - 58.43 kb

4.jpg - 59.19 kb

5.jpg - 68.06 kb

6.jpg - 53.9 kb

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง