กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

5.jpg - 188.92 kb

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา13.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง

6.jpg - 202.73 kb

7.jpg - 201.3 kb