สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

3.jpg - 77.92 kb

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา (สว.)ได้มอบน้ำดื่ม และนายเมธี อรุณ(วงลาบานูน)ได้มอบมังคุด โดย นายสะอารี ดีมูเละ ปลัดอบต.แว้งเป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่ ศูนย์ ci (community Isolation) ผู้ป่วยกักแยก โรงเรียนบ้านแว้ง และ ผู้กักตัว (HQ) โดย นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้งเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

4.jpg - 84.72 kb

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง