สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

1.jpg - 52.08 kb

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือและหนุนเสริมความช่วยเหลือของภาคีเครือข่ายระหว่างเทศบาลตำบลแว้ง กับ สภาองค์กรชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลแว้ง

 

2.jpg - 69.87 kb

3.jpg - 72.96 kb

4.jpg - 50.53 kb

5.jpg - 68.76 kb

6.jpg - 70.63 kb

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง