สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

1.jpg - 55.3 kb

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลแว้ง

2.jpg - 59.13 kb

3.jpg - 48.72 kb

4.jpg - 60.07 kb

5.jpg - 57.2 kb

6.jpg - 68.94 kb

7.jpg - 72.75 kb

 

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง