สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

1.jpg - 38.98 kb

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข โรคและภัยสุขภาพ (Emergency Operations Center,EOC) โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม War room ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

2.jpg - 74.01 kb

3.jpg - 73.43 kb

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง