ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมาย ให้นายอนิรุทธ์ แวเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ณ หอประชุมนราทอง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม