สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมาย ให้นายอนิรุทธ์ แวเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ณ หอประชุมนราทอง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง