ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอให้องค์อัลลอฮให้ความเมตตาตลอดไป นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งร่วมงานศพ (นาวะ) แมะห์ มูเลาะโต๊ะอาเยาะนิแว ชุมชนตลาดแว้ง