สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วินิจ เจตมหันต์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมหารือคณะกรรมการชุมชนกำปงบารู เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน ณ หัองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง