สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 21st - Author: NaiITservice

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วินิจ เจตมหันต์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมพบปะคณะกรรมการชุมชนบูเกะยารง เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน ณ เทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง