พบปะคณะกรรมการชุมชนบูเกะยารง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วินิจ เจตมหันต์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมพบปะคณะกรรมการชุมชนบูเกะยารง เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน ณ เทศบาลตำบลแว้ง