กิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะ แลกเปลี่ยน เสวนากาแฟยามเช้าเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง(กศน.อำเภอแว้ง)