สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

19 สิงหาคม 2563 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้ นายสวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาลตำบลแว้งรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ จากสนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16 สงขลา และจนท.จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส ลงประเมินและเก็บข้อมูลสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล ณ หมู่ที่ 6 ต.แว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง