สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการกองช่างต้อนรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสุไหงโกลก เพื่อมาสำรวจออกแบบงานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ ถนนสายกำปงบารู ซอย.2

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง

สำนักงานเทศบาลแว้ง